“Best Employers Thailand 2017″ ความสำเร็จเครือ”พญาไท”

“Best Employers Thailand 2017″ ความสำเร็จเครือ”พญาไท”
“Best Employers Thailand 2017” รางวัลความสำเร็จ จากความสุขการทำงาน ควบคู่ธุรกิจ มาตรฐานเครือ “พญาไท”

ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ธุรกิจในเครือโรงพยาบาลพญาไท ภายหลัง โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และ โรงพยาบาล พญาไท3 ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กร ที่ได้รับรางวัล Best Employers Thailand สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2017 จัดโดย บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งได้มาด้วยการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล ที่คอยบริบาลคนเจ็บ อย่างมีประสิทธิผล

บทพิสูจน์ความสำเร็จนี้ “สุภาพร บัญชาจารุรัตน์” ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท หัวเรือใหญ่ ผู้นำรางวัลมาสู่องค์กร เปิดเผยเคล็ดลับ การบริหารบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ฟังว่า การประกอบธุรกิจ “พนักงาน” ถือเป็นหัวใจสำคัญ ของกลไกในการขับเคลื่อนความสำเร็จมาสู่องค์กร ฉะนั้นหากเขามี “ความสุข” เขาก็จะพร้อมในการทำงาน มีความคิดเชิงบวก และมุ่งมั่นนำพาองค์กรก้าวเดินหน้าได้อย่างมั่นคง

ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดเผยต่อว่า การปลูกฝัง “ความสุข” แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้น เราวางรากฐาน นับจากก้าวแรก ที่ใครก็ตามได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัวพญาไท” คนๆ นั้นจะถือเป็นคนสำคัญในทันที เราจะให้ความอบอุ่น และความเชื่อมั่นกับเขา โดยมีพื้นฐานจากความเป็นครอบครัว ไม่ใช่นายจ้างกับลูกจ้าง แต่เราจะอยู่กึ่งกลางในการสร้างความสมดุลย์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างเหมาะสมเพราะเราเชื่อมั่นว่า การที่ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุด ต้องเริ่มจากความพร้อมด้วยหัวใจที่ทุ่มเท อันเกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงของพนักงาน การที่พนักงานทุกคน รู้สึกมีคุณค่าและได้รับการดูแลจากองค์กร อันเกิดจากการได้รับความใส่ใจจากผู้บริหาร จะก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน เมื่อผสมผสานกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ จึงหลอมรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการบริการที่ดีและมีความสุข

อย่างไรก็ตามการที่เราจะกลั่นกรองความสุข เติมเต็มแก่พนักงานทุกคน ให้สามารถบริการลูกค้าในธุรกิจการรักษาพยาบาล บริบาลคนป่วยได้นั้น เราต้องรู้จักศึกษาว่าพนักงานแต่ละคนมีปัญหาเฉพาะตัวอะไร ดูสีหน้าแววตาว่าเขามีความสุขแท้จริงหรือไม่ เราต้องเข้าถึงเขาให้ได้ และทำให้เขาไว้วางใจในความเป็นครอบครัวของเรา เพื่อให้เขาได้พูดได้ระบายในสิ่งที่เขาอึดอัด

ซึ่งวิธีการนี้ เราส่งต่อความห่วงใยแก่เขา ตั้งแต่ขั้นตอนการต้อนรับเขาเข้าสู่ “ครอบครัวพญาไท” พนักงานเข้าใหม่ทุกคน จะได้รับมิตรภาพที่จริงใจ แล้วโอบกอดเขามาสู่อ้อมแขนที่อบอุ่น พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจที่เราดำเนินการ จากนั้นเมื่อเราปลูกฝังและปล่อยให้เขาเติบโตในองค์กรแล้ว เราจะหมั่นติดตามสอบถาม คิดวิเคราะห์ปัญหาที่เขาพบเจอ แม้พนักงานบางคน ไม่อยากระบายกับเราโดยตรง หรืออาจไม่มีเวลามาพบเจอ ก็สามารถส่งปัญหามายังอีเมล์ที่เราเปิดช่องทางไว้ให้ โดยอีเมล์นี้ มีเพียง “พี่” คนเดียวเท่านั้น ที่จะรับทราบปัญหา ถือเป็นความลับ แล้วเราจะหาวิธีแก้ปัญหาให้ เพราะความทุกข์ของพนักงาน คือการบ้านของเรา ซึ่งเราทำมันเรื่อยมา จนประสบความสำเร็จ เพียงเพื่อให้พนักงานที่เปรียบเสมือนลูกๆ ในครอบครัว เกิดความสุขใจ และพร้อมให้บริการในสายงานเราอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ อุปสรรคที่ขัดขวางความสุขการทำงานของพนักงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ที่มองข้ามมิได้ คือ พื้นฐานความเข้าใจของครอบครัวเขา บางคนทำงานหนัก แต่เขายังมีความสุข นั่นเป็นเพราะว่า ครอบครัวเขาให้ความเข้าใจ เราจึงพยายามศึกษาปัญหานี้ด้วยความละเอียดอ่อน แล้วนำมาปรับใช้ในการดูแลพนักงาน เพราะเราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงการทำงาน มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ครอบครัว

องค์กรจึงเริ่มโครงการ จากลูกๆ ของพนักงานก่อน โดยจัด โครงการ “สอนลูกแทนคุณ” พัฒนาลูกพนักงานตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน กำหนดให้เด็กต้องมาเจอเราทุกวันเสาร์ วัตถุประสงค์คือ สอนให้ลูกเขารู้จักเป้าหมายของชีวิต สอนเรื่องพฤติกรรมให้รู้จักคุณพ่อแม่ โครงการนี้ประสบความสำเร็จมาก สามารถสร้างสัมพันธภาพทางครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น จากที่ลูกๆไม่เคยกอดพ่อแม่ เราสามารถทำให้พวกเขากอดกันได้ บอกรักกันได้ 

อีกทั้งเรายังใส่ใจเรื่องการมอบทุนการศึกษา สวัสดิการการรักษาพยาบาล การจัดให้มีสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย และการเก็บออมเพื่อความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานหมดความกังวล ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญ ควบคู่การดูแลทุกมิติ ทำให้พนักงานมีความสุขอย่างลงตัว ทั้งทางครอบครัว และการใช้ชีวิต

ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไท ย้ำด้วยว่า เพราะธุรกิจในเครือโรงพยาบาลพญาไท การทำงานที่อยู่คู่กับคำว่า “ดูแลชีวิตคน” ที่มีความทุกข์ เนื่องจากความเจ็บป่วย พนักงานต้องพร้อมทั้งกายใจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้เข้ามาใช้บริการ ฉะนั้นการทำงานที่ต้องแตะมือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันหลายร้อยหลายพันชีวิต เพื่อให้การบริการภายใต้คำว่า “โรงพยาบาล” ที่ดี ลุล่วงถึงเป้าหมายได้นั้น เพียงพนักงานทุกคนมีความสุขที่แท้จริง และพร้อมทุ่มเทความสามารถด้านการให้บริการอย่างจริงใจ ตลอดจนพึงยึดมั่นคำว่า “We Before Me” หรือ การหลอมรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวของพนักงานทุกคน เข้าใจถึงหน้าที่ต่างๆ ที่ส่งเสริมกันและกัน คิดถึงส่วนรวมก่อนส่วนตัว เพียงเท่านี้ องค์กรย่อมเดินหน้าประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

และนี่คือมาตรฐานความสำเร็จ ของธุรกิจในเครือโรงพยาบาลพญาไท ที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร ควบคู่การให้บริการอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับตำแหน่ง Best Employers Thailand สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2017
 

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์