1 มิ.ย.วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ วางศิลาฤกษ์สร้างตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แห่งแรกของเอเชีย ซึ่งรัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณลงทุนสร้าง 3,705.7 ล้านบาท บนพื้นที่ 1,234.98 ไร่ ณ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อฯ นี้ จะให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 (UN Regulation No. 117) และยางล้อทุกประเภท ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและรับรองที่ต่างประเทศ และยังช่วยดึงดูดนักลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพราะประเทศไทยจะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการทดสอบและการรับรอง ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงแหล่งวัตถุดิบ

นายอภิจิณกล่าวว่า โครงการตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการพร้อมเปิดให้บริการครบวงจรได้ในปี 2563 จะช่วยดึงดูดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในขณะที่การลงทุนในพื้นที่ EEC จะสามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 5 ต่อปี มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 ประกอบด้วยสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบ ตามมาตรฐาน UN R117 ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Wet Grip) และความต้านทานการหมุน (Rolling Resistance) ของยางล้อ โดยสนามทดสอบเริ่มทดสอบได้ปลายเดือนกันยายน 2561 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2561 และ อาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค ขณะนี้ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว โดยสนามทดสอบยางล้อจะใช้ทดสอบได้ปลายเดือนกันยายน 2561 นี้ และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2561 สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการและระบบสาธารณูปโภค จะแล้วเสร็จสมบูรณ์กลางปี 2562

ระยะที่สอง ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วยสนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต์ (Long Distance and High Speed) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และ สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบและการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามทดสอบ โครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564

นายอภิจิณ กล่าวว่า สมอ. จะประกาศใช้มาตรฐานยางล้อเป็นมาตรฐานบังคับ อีก 4 เรื่อง ได้แก่ มอก. 2718-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง มอก. 2719-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง มอก. 2720-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด และ มอก. 2721-2560 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน-สำนักข่าวไทย