แผนการสร้างเส้นทางรถไฟสายสีน้ำตาล

คณะกรรมการบริหารการจราจรทางบกได้อนุมัติแผนการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการสร้างเส้นทางรถไฟสายสีน้ำตาลจากแครายไปยังลำสาลีในราคา 48,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ บริษัท ขนส่งเปิดประมูลโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือภาคเอกชนในปี 2565 นายชัยวัฒน์ทองคำคำคุณปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากการประชุม

ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธาน เขากล่าวเสริมว่าโครงการนี้จะเป็นระบบโมโนเรลราคา 34.6 พันล้านบาทสำหรับการก่อสร้าง, 7.2 พันล้านบาทสำหรับการเวนคืนที่ดินและ 6.2 พันล้านบาทในค่าที่ปรึกษา จากการศึกษาพบว่าโครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจหรือ EIRR 22.39 เท่าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนทางการเงินภายใน 34.86 เท่าและอัตราส่วนต้นทุนต่อผลประโยชน์ 2.19 เท่า