เทงบ1พันล้านบาทปล่อยกู้เกษตรกรรายละ3 หมื่นบาท

“อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” เทงบ1 พันล้านบาท ปล่อยกู้เกษตรกรดอกเบี้ยต่ำ รายละ3 หมื่นบาทรองรับโครงการไทยนิยมฯดันสหกรณ์กว่า1.3 พันแห่ง ซื้อขายผ่านบัตรโคออฟจ่อเชื่อมระบบบัตรคนจน 11 ล้านคน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่สหกรณ์ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ยังมีงบประมาณอีก 1 พันล้านบาท

สามารถนำไปรองรับโครงการอบรมอาชีพ จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อต่อยอดการผลิต โดยให้สหกรณ์การเกษตรกว่า 4 พันแห่งทั่วประเทศ กู้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ1 และสหกรณ์นำไปปล่อยกู้ ให้เกษตรกรสมาชิกร้อยละ 2 เป้ารายละ 3 หมื่นบาท ซึ่งสหกรณ์ต้องติดตามว่าทำผลผลิตจริงและให้สหกรณ์ไปรับซื้อผลผลิตกลับมาขาย แปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นการส่งเสริมอาชีพกระจายไปทั้งประเทศ โดยสหกรณ์ลำพระเพลิง เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคต้นแบบ จำลองให้สหกรณ์อื่นๆนำไปปรับใช้  นายพิเชษฐ์ กล่าวว่าภายใน 3-4  ปีนี้เน้นให้สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ 1,300 แห่งปรับตัวค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด ต้องลดการจ่ายเงินสดให้มาก เพราะการรับเงินสดเป็นต้นเหตุทุจริต ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ 300 แห่ง ได้เข้าระบบใช้ผ่านบัตรโคออฟ-เมมเบอร์ รวมทั้งกำลังไปเชื่อมระบบกับบัตรคนจน 11 ล้านราย ซึ่งจะไปหารือกับธกส. ตั้งรับบัตรจุดชำระเงินเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ที่ตลาดนัดต่างๆขายผลผลิตจากเกษตรกร ด้านน.ส.สุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ลำพระเพลิงจำกัด  กล่าวว่า จัดหาเงินทุนพัฒนาอาชีพเกษตร บริการรถดำนา รถเกี่ยวข้าว โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้สมาชิกอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเอง ใช้พัฒนารายได้เกษตรกร  โดยผลผลิตหลักของเกษตรกร มีข้าว มันสำประหลัง อ้อย ขณะนี้ได้รับความนิยมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลุ่มน้ำลำพระเพลิง เนื่องจากมีกลิ่นหอม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews