เทคนิคใหม่เพื่อเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์

แก้ไขข้อบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานของผู้ป่วยและประสบความสำเร็จในการกลับเป็นโรคเบาหวาน สำหรับการศึกษาครั้งนี้เราใช้เซลล์จากผู้ป่วยที่มีอาการ ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากยีนเดี่ยว แต่เราเห็นว่านี่เป็นหินก้าวสู่การใช้ยีนบำบัดกับประชากรที่กว้างขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยว

ทำให้นักวิจัยมีโอกาสตรวจสอบว่าการผสานเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดกับ CRISPR เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทางพันธุกรรมอาจแก้ไขโรคเบาหวานที่เกิดจากการกลายพันธุ์หรือไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมามิลแมนและเพื่อนร่วมงานของเขาค้นพบวิธีการเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดจากมนุษย์เป็นเซลล์เบต้าตับอ่อน เมื่อเซลล์ดังกล่าวพบกับน้ำตาลในเลือดพวกเขาจะหลั่งอินซูลิน นักวิจัยกลุ่มเดียวกันได้พัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ให้เป็นเซลล์เบต้าที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น