เคล็ดลับทำงานร่วมกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่

การต้องร่วมงานกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากมีบริบทหลายๆด้านที่แตกต่างกัน ทั้งอายุ สภาวะทางอารมณ์และไลฟ์สไตล์ ทำอย่างไรที่จะร่วมงานกันอย่างมีความสุข ลองทำความเข้าใจบริบทของกันและกันตามเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้ 1.ผู้ใหญ่ส่วนมากมีเจตนาดี พวกเขาแค่ไม่ชินกับการทำงานในรูปแบบ “หุ้นส่วน” กับเยาวชน

2.การที่ผู้ใหญ่วิพากษ์วิจารณ์งานของเยาวชน ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่คนนั้นไม่เห็นคุณค่างานที่เยาวชนทุ่มเท แต่แสดงว่าผู้ใหญ่คนนั้นเห็นเยาวชนเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงาน การตำหนิติเตียนพร้อมทั้งสั่งสอนว่าให้ทำแบบไหนเพื่อให้งานดีขึ้น คือวิธีที่ผู้ใหญ่ชินและใช้กันตลอดเวลา ดังนั้น แค่มีผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเยาวชนคนไหน ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ไม่เคารพเยาวชนคนนั้น
3.ให้ผู้ใหญ่นึกเองมักนึกไม่ค่อยออกว่าเยาวชนมีความสามารถอะไร แค่คำพูดว่าเยาวชนทำได้ จึงอาจไม่พอ การแสดงออกให้ผู้ใหญ่เห็นอย่างชัดเจนว่าเยาวชนทำอะไรได้บ้าง คือวิธีคิดที่ดีที่สุดในการตอกย้ำความเชื่อของผู้ใหญ่
4.ผู้ใหญ่คือคนที่ต้องออกมารับผิดชอบกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะยอมแบ่งอำนาจให้เยาวชน เวลาทำงานด้วยกันต้องสร้างความรู้สึกมั่นใจให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเยาวชนพร้อมที่จะยอมรับความสำเร็จและความล้มเหลวร่วมกับผู้ใหญ่
5.บ่อยครั้งผู้ใหญ่เองก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนเยาวชน เพียงแต่พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะซ่อนความรู้สึกนั้นไว้เก่งกว่า
6.เวลาที่ผู้ใหญ่ใช้คำพูดหรือการแสดงออกโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ซึ่งทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การปฏิบัติต่อกันแบบ “หุ้นส่วน” เยาวชนต้องพร้อมชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการกระทำแบบไหน ใช้ภาษาอย่างไร
7.อย่ากลัวที่จะขอความชัดเจน เพราะผู้ใหญ่ชินกับการใช้คำพูดหรือสำนวนคำศัพท์ยากๆที่เยาวชนฟังแล้วไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่คนอื่นที่หน้าใหม่ต่อการทำงานในโครงการ ก็อาจฟังแล้วไม่เข้าใจเช่นกัน
8.อย่ากลัวที่จะปฏิเสธ ผู้ใหญ่ย่อมเข้าใจดีว่าเยาวชนมีเรื่องที่สำคัญกว่าทั้งการเรียน เพื่อน ครอบครัว กีฬา เป็นต้น
9.ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพจะชินกับแนวคิดการทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอ้างอิงทฤษฏีต่างๆมารองรับ ซึ่งสำหรับเยาวชนแล้ว อะไรที่ฟังดูวิชาการมาก ก็ควรขอให้ผู้ใหญ่อธิบายใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth