หมู่บ้านทำเครื่องเงิน ศรีสุพรรณ

หัตถกรรมเครื่องเงินเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่เชียงใหม่มายาวนาน และเป็นที่รู้กันดีว่าถนนวัวลายนั้นเป็นแหล่งงานหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ในอดีตจนปัจจุบัน ทั้งนี้ การทำเครื่องเงินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยความประณีตและความละเอียดอ่อน ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องเงินวัวลายนั้นเป็นที่ยอมรับกันดีในเรื่องคุณภาพและความละเมียดละไมในการ “ดุนลาย” ที่สวยงามอย่างยากจะหาที่ใดเปรียบได้

การทำเครื่องเงินวัวลายของบ้านศรีสุพรรณ ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ครั้งสมัยที่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ และเจรจาขอช่างฝีมือจากพุกามมายังเมืองเชียงใหม่ เพื่อฝึกสอนให้กับชาวเมืองในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม เครื่องเงินพื้นบ้าน ซึ่งการทำเครื่องเงินของช่างบ้านศรีสุพรรณนั้น จะเน้นรูปแบบของการขึ้นรูปขันเงิน และดุนลายให้เกิดเป็นลวดลายบนขัน จนได้รับการยกย่องให้เป็นช่างในคุ้มหลวงเมืองเชียงใหม่ในอดีต จากนั้นได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานจนสามารถเป็นช่างฝีมือ และขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านวัวลายประกอบอาชีพทำนากันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ก็จะหันมาทำเครื่องเงินตามความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัว และเกือบทุกบ้านจะมีโรงงานขนาดเล็กที่เรียกว่า “เตาเส่า” ที่ไว้ผลิตเครื่องเงินทั้งเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเพื่อการค้า สำหรับแร่เงินนั้นก็ซื้อมาจากร้านคนจีนในตัวเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำแร่เงินมาตี-ขึ้นรูป ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสลุงหรือขัน พาน ถาด และโดยมากผู้ที่ทำหน้าที่เป็นช่างตีและขึ้นรูป จะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงในครอบครัวจะรับหน้าที่เป็นช่างแกะลาย และนำเครื่องเงินไปขายที่ตลาด เครื่องเงินวัวลายในสมัยโบราณนั้นนิยมทำกันเพียงบางชนิด เช่น สลุง (ภาชนะอย่างขัน) พาน ถาด เชี่ยนหมาก เป็นต้น แต่ภายหลังที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนแต่งชุดไทย จึงได้มีการทำเป็นเครื่องประดับของสตรี เพิ่มขึ้นจากรูปแบบเดิม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand