ส่งออกรถยนต์ไทยเฮ !! ออสเตรเลียจ่อเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่

พาณิชย์เผยออสเตรเลียเตรียมลดอายุการใช้งานรถยนต์และยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่ปี 62-63 ชี้ส่งผลดีส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้น

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลออสเตรเลียกำลังพิจารณายกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่ เพื่อให้รถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีและมีความปลอดภัยในระดับราคาที่ชาวออสเตรเลียสามารถซื้อได้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะเสนอในแผนปีงบประมาณ 2562-2563 โดยการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว มีความเห็นจากสมาคม Australian Automobile Association (AAA) ที่ขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอายุการใช้งานของรถยนต์ทั่วประเทศลงเพื่อความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของผู้ขับขี่บนท้องถนน และลดระดับมลพิษในอากาศ

อย่างไรก็ตาม กรมฯ มองว่าไทยมีโอกาสส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมพิจารณาอนุมัติแผน โดยปัจจุบันอายุการใช้งานรถยนต์ในออสเตรเลียเฉลี่ย 10 ปี หากลด 1 ปี จะช่วยชีวิตผู้ขับขี่เพิ่มขึ้น 1,300 ราย ขณะเดียวกันสมาคม AAA ยังเสนอให้ยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์ร้อยละ 5 และภาษีรถยนต์หรูร้อยละ 33 แม้จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์มูลค่า 2,100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และภาษีรถยนต์หรู มูลค่า 2,800 ล้านเหรียญออสเตรเลีย แต่จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณมูลค่ากว่า 3,300 ล้านเหรียญออสเตรเลียในการจัดการกับอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดระดับการปล่อยมลพิษในอากาศ

ทั้งนี้ รัฐบาลออสเตรเลียเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาคม AAA เพราะก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ เมื่อเทียบกับการสูญเสียรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะมีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในรถยนต์ โดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมทิศทางการเดินรถในช่องจราจร ระบบเตือนการเข้าใกล้รถคันอื่น และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

“หากรัฐบาลออสเตรเลียพิจารณาอนุมัติแผนการปรับลดอายุการใช้งานรถยนต์และยกเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จริง จะเกิดประโยชน์ต่อไทยในการส่งออกรถยนต์ไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้น เพราะราคารถยนต์ใหม่จะถูกลง กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่ และจะทำให้มีความต้องการนำเข้าจากไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น” นางจันทิรา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ไทยอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เพราะหากชาวออสเตรเลียหันไปซื้อรถยนต์ใหม่มากขึ้น แทนการซ่อมแซมและใช้งานรถเก่า ก็จะทำให้การนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์จากไทย ซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 4 รองจากสหรัฐ จีน และญี่ปุ่นลดลง แต่ในด้านการส่งออกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เพื่อความปลอดภัย คาดว่าไทยจะยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการนำไปใช้กับรถยนต์ใหม่

สำหรับสถิติการส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย ไปตลาดโลก ปี 2560 มีมูลค่า 914,388 ล้านบาท ส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ อันดับ 1.ออสเตรเลีย 2.ฟิลิปปินส์ 3.อินโดนีเซีย 4.ญี่ปุ่น 5.จีน ทั้งนี้ ตลาดออสเตรเลียมีความสำคัญเป็นอันดับ 1 โดยมูลค่าสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สูงถึง 196,135 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปี 2559.-สำนักข่าวไทย