สิ่งที่ควรรู้! ปัจจัยเสี่ยงเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

เส้นเอ็นฉีกขาด โดยเฉพาะเส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าและข้อไหล่ เป็นอาการที่ปัจจุบันคนเป็นกันมาก เนื่องจากคนไทยนิยมเล่นกีฬากันมาก โดยเฉพาะการเล่นกีฬาประเภทที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งหากไม่สังเกตหรือปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอาจทำให้ข้อเข่าและไหล่แย่ลงเรื่อยๆ มาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดภาระเหล่านี้ จากการศึกษาทางการแพทย์ มีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด ดังนี้

1.ลักษณะของพื้นสนามกีฬามีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บร้อยละ 95.2 ในพื้นสนามที่มีลักษณะแห้งมากกว่าเปียก
2.การบาดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันสูงกว่าการฝึกซ้อมถึง 5 เท่า
3.พื้นผิวที่ยึดติดกับรองเท้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยลักษณะพื้นรองเท้าชนิดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้ามากที่สุดคือ รองเท้าที่มีคุณสมบัติเกาะพื้นในการบิดหมุนสูง
4.นักกีฬาเพศหญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่จะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า เพราะทำให้ระดับฮอร์โมนยิงคงที่ ข้อเข่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น
5.นักกีฬาหรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าสูงถึง 3.2-3.5 เท่า
6.การประกอบอาชีพที่มีลักษณะเดินหรือวิ่ง เช่น นักกีฬา คนงาน หรือแม้กระทั้งพยายาล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth