สมชัย” เชื่อ กกต.ต้องเดินตาม คสช. เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง

“สมชัย” เชื่อ กกต.ต้องเดินตาม คสช. เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นอำนาจของ กกต. พร้อมชี้ปัญหา มาตรา 268 จัดเลือกตั้งเสร็จ 150 วัน จุดเสี่ยงถูกคนแพ้ร้องล้มเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เปิดคำทำนายที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้หลังถูกคำสั่ง คสช.ให้ยุติการปฎิบัติหน้าที่กกต. ระบุว่า จากคำทำนายในอดีตขณะปฎิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งที่ทุกคำทำนายเกิดขึ้นจริง ซึ่งการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 102 และ มาตรา 103 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้ง ส่วน กกต.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งภายในกรอบเวลา 45 วัน หรือ 60 วัน โดย กกต.ต้องดำเนินการประกาศวันเลือกตั้งภายใน 5 วันหลังจากรัฐบาลประกาศกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง มาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน หลังจากกฎหมายลูกสำคัญ 4 ฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. มีผลบังคับใช้ และข้อ 8 ของคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 กำหนดให้ ครม. หารือ กกต. กรธ. ประธาน สนช. และอาจเชิญพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้ารือกัน เพื่อให้มีข้อสรุปแจ้ง คสช.ให้แก้ไข คำสั่ง คสช.ทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง และ กำหนดแผนขั้นตอนไปสู่การเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งจากการอ้าง รัฐธรรมนูญและคำสั่ง คสช. ดังกล่าว ทำให้เห็นว่า มีประเด็นที่อาจเป็นปัญหาในอนาคตอย่างน้อยสองประการคือ 1.ใครเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้ง และ 2.วันเลือกตั้งควรใช้เต็มกรอบ 150 วัน หรือ จะเผื่อการประกาศผล เนื่องจากไม่ชัดเจนในคำว่า “การจัดการเลือกตั้งที่แล้วเสร็จ” คืออะไร

นายสมชัย กล่าวว่า ในประเด็นใครเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งเชื่อว่าในทางนิตินัย ครม.และ คสช.คงยอมถอย ให้ กกต.เป็นผู้ประกาศตามกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญย่อมใหญ่กว่าคำสั่ง คสช. แต่ในทางพฤตินัย คสช.คงใช้อำนาจ เพื่อให้ กกต.ประกาศตามที่ต้องการ โดยอาศัยฉันทามติของการประชุมปรึกษาหารือตามข้อ 8 ของคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560

“การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ วันเลือกตั้งวันใด แม้ในทางพฤตินัยมาจากความเห็นชอบร่วมทุกฝ่าย แต่ในทางนิตินัย หากเกิดความผิดพลาดจนทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.จะเป็นผู้รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้”นายสมชัยกล่าว

ส่วนปัญหาการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน หมายถึงประกาศผลด้วยหรือไม่นั้น นายสมชัยกล่าวว่าในกรณีนี้ พรรคการเมืองที่มีความพร้อมน้อยกว่า ต้องการเวลาในการเตรียมพรรคและการหาเสียง สนง.กกต.ที่ต้องการเวลาที่มากที่สุดในการเตรียมการทางธุรการ รวมทั้งเจตนาในการเลือกตั้งของ ครม. คสช. และ สนช. ย่อมเป็นแรงผลักดันให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้กรอบเวลา 150 วัน เพื่อการลงบัตรอย่างเดียว ไม่หมายรวมถึงการประกาศผลด้วย แต่หาก กกต.ต้องการความปลอดภัยในผลการตัดสินใจ กกต.อาจกำหนดวันเลือกตั้งใน เวลาประมาณ 90-100 วัน และเหลือเวลา 50-60 วันไว้เพื่อประกาศผลให้ได้ร้อยละ 95 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด.สำนักข่าวไทย