ลุงป้าตายายลุกขึ้นมาเรียนหนังสือ โดยมีสภาเด็กจ.ตราด เป็นครูตัวน้อยที่คอยสอน

ครูเด็ก
เด็กสอนลุงป้า เกิดขึ้นแล้วจริงๆ
ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ลุงป้าตายายไม่อยากสร้างภาระให้ลูก หลาน จึงลุกขึ้นมา เรียนหนังสือ โดยมีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นครูตัวน้อยที่คอยสอน

ผู้ไม่รู้หนังสือในประเทศไทย ยังมีอีกมาก ทั้งอดีตและอนาคต

เด็กไทยปัจจุบันก็มีปัญหาไม่น้อยโดยเฉพาะตกหล่นระหว่างเรียนทำให้ขาดโอกาสพัฒนาตนเอง

ในปี 2558 มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-14 ปี ทั้งหมด 7.4 ล้านคน อยู่ในระบบการศึกษาจำนวน 7.2 ล้านคน จำนวนนี้มีเด็กที่จบ ป.6 แต่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับ ม.ต้น ประมาณ 3 แสนคน และมีเด็กที่จบ ม.3 แต่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับ ม. ปลาย อีกประมาณ 7 แสนคน ซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นการตกหล่นของเด็กและเยาวชนในระบการศึกษาของไทยที่ยังเป็นปัญหา

การอ่าน การเรียน ทำให้คนเราพัฒนาและมีอนาคตที่เลือกได้

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ข่าวสด