ภาพวาดที่น่าสนใจโดยศิลปินเซอร์เบีย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเปิดอีกครั้งในปี 2561 และ 15 ปีหลังจากปิดเพื่อทำการบูรณะใช้เวลาเพียง 15 ปี แต่สุดท้ายก็เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเซอร์เบียในปีพ. ศ. 2561 หลังจากการปรับปรุงใหม่ที่มีความยาวอย่างไร้เหตุผล โชคดีที่มันคุ้มค่ากับการรอ ตั้งอยู่ในอดีตธนาคารที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2446 ซึ่งเป็นแหล่งสะสมงานศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

เริ่มต้นด้วยสิ่งประดิษฐ์โรมันโบราณและยุคหินใหม่มันดำเนินต่อไปในยุคไบเซนไทน์ที่มีไอคอนและจิตรกรรมฝาผนังและคดเคี้ยวสู่ศตวรรษที่ 19 ด้วยผลงานโดย Gauguin, Picasso และ Matisse พร้อมกับภาพวาดที่น่าสนใจโดยศิลปินเซอร์เบียที่รู้จักน้อย มองเห็นฝั่งตะวันออกของ Sava เป็นโกดังเก่าที่เต็มไปด้วยร้านอาหารบาร์และขบวนพาเหรดของผู้คนที่เดินผ่านไปมา