ฟิจิ แอร์เวย์ลดจำนวนพนักงานกว่าครึ่งจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019

สายการบินฟิจิ แอร์เวย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19ได้ปลดพนักงานลงมากกว่าครึ่งในวันนี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวทำให้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของฟิจิหยุดชะงัก และทำให้รายได้ของสายการบินแห่งชาติลดลงจนเกือบเป็นศูนย์

หัวหน้าผู้บริหารของสายการบินฟิจิ แอร์เวย์เปิดเผยว่า สายการบินหมดทางเลือกอื่นแล้ว จึงจำเป็นต้องตัดสินใจปลดพนักงาน 758 คน หรือร้อยละ 51 ส่วนพนักงานที่เหลือก็ต้องถูกลดเงินเดือนลงร้อยละ 20 เป็นการถาวร โดยก่อนจะปลดพนักงานในวันนี้ พนักงานของฟิจิ แอร์เวย์เคยตกลงยอมลดค่าจ้างลงร้อยละ 35 มาก่อนแล้ว

สายการบินฟิจิ แอร์เวย์ พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเฉพาะจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และขณะนี้กำลังมีการหารือกันเรื่องการสร้าง “เขตการท่องเที่ยวปลอดโควิด-19” ในหมู่ประเทศแถบแปซิฟิกใต้ที่การระบาดยังอยู่ภายใต้การควบคุม แต่รายละเอียดยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน