ผู้นำจีนสนับสนุนให้องค์การอนามัยโลกตรวจสอบการรับมือโควิด-19

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าววันนี้ว่า จีนสนับสนุนให้องค์การอนามัยโลก เป็นแกนนำในตรวจสอบการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสได้เรียบร้อยแล้ว

ประธานาธิบดีสี กล่าวปราศรัยเรื่องนี้ทางวิดีโอต่อที่ประชุมประจำปีของสมัชชาอนามัยโลก ที่นครเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อหารือกำหนดแนวทางและนโยบายขององค์การอนามัยโลก และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการประชุมแบบออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโควิด-19 โดยสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย ต่างผลักดันให้มีการตรวจสอบหาต้นตอและการระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากนานาประเทศ ก่อนหน้านี้ จีนคัดค้านเสียงเรียกร้องที่ให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ จากออสเตรเลียและสหรัฐ แต่ประธานาธิบดีสี มีท่าทีอ่อนลงโดยเขากล่าวต่อที่ประชุมว่า จีนสนับสนุนการประเมินอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของประเทศต่าง ๆ หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว เพื่อสรุปประสบการณ์ที่ได้และข้อบกพร่องต่าง ๆ และการประเมินจำเป็นต้องใช้ทัศนคติในทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการอย่างมืออาชีพและจำเป็นต้องให้องค์การอนามัยโลกเป็นแกนนำ โดยต้องยึดถือหลักการความเป็นกลางและเป็นธรรม ประธานาธิบดีจีน กล่าวดด้วยว่า จีนดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่า โควิด-19 ระบาดในประเทศและจีนเปิดกว้างและโปร่งใส และแบ่งปันช้อมูลเรื่องโรคอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้น ผู้นำจีนยังให้คำมั่นว่า จีนจะให้การสนับสนุนทางการเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 2 ปี ข้างหน้าในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนั้น จีนจะทำให้วัคซีนรักษาโควิด-19 ที่จีนพัฒนาขึ้นเองสำเร็จแล้วให้เป็นสมบัติสาธารณะเพื่อช่วยควบคุมการระบาดของไวรัส