ประสบการณ์ในเชิงบวกของผู้บริโภคกับยาใหม่

ยุคดิจิตอลยุคปัจจุบันที่รวดเร็วข้อมูลอาจล้าสมัยอย่างรวดเร็วและผู้คนจะต้องอัพเดทความทรงจำตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนความเข้าใจก่อนหน้าของเราเกี่ยวกับข่าวที่เราได้ยินหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแม้ว่าการยึดติดกับความเท็จอาจมีผลกระทบร้ายแรงบริษัทยาอาจนำเสนอข้อความรับรองเกี่ยวกับประสบการณ์ในเชิงบวกของผู้บริโภคกับยาใหม่

พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ต่อมาหาก บริษัท ประกาศว่ายาดังกล่าวมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้หลายคนจะยังคงยึดมั่นต่อความเชื่อที่ว่ายานั้นมีประสิทธิภาพตามผลจากการศึกษาใหม่ เมื่อผู้คนอ่านหรือฟังเรื่องราวพวกเขาสร้างแบบจำลองทางจิตของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันในห่วงโซ่เหตุและสิ่งนี้ถูกฝังอยู่ในความทรงจำของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะค้นพบในภายหลังว่าแง่มุมหนึ่งของห่วงโซ่ของเหตุการณ์ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะเปลี่ยนความทรงจำของเรื่องราวเพราะมันจะสร้างช่องว่างในห่วงโซ่ สิ่งนี้เรียกว่าผลกระทบอย่างต่อเนื่อง