ปตท.สผ.เตรียมพร้อมรับมือพายุในอ่าวไทย

ปตท.เตรียมความพร้อมรับมือพายุในอ่าวไทย สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

จากรายงานพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่งเกี่ยวกับสถานการณ์พายุดีเปรสชันในอ่าวไทยขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ปตท.สผ.ได้ส่งพนักงานและผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเนื่องด้วยสภาพอากาศดังกล่าวกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา ระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง ระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราว เคลื่อนย้ายแท่นเจาะและเรือสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ.ยังผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือ แหล่งบงกชใต้ และแหล่งอาทิตย์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย และจากการพยากรณ์อากาศล่าสุดพายุดังกล่าวจะอ่อนตัวลงภายในค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ปตท.สผ.จะทำการเคลื่อนย้ายแท่นเจาะ พนักงาน และผู้รับเหมา กลับมาดำเนินงานตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้า ปตท.สผ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ปตท.สผ.มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจเร่งด่วนของ ปตท.สผ. ขณะนี้คือการดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้ ปตท.สผ.เตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลในการตั้งรับภัยต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีการประสานงานและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท.สผ. มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด.-สำนักข่าวไทย