บทบาทของ “ที่ปรึกษา” มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อความอยู่รอดของธุรกิจ

บทบาทของ “ที่ปรึกษา” มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ประกอบการหลายท่านเข้าใจผิดว่าธุรกิจขนาดย่อมหรือบริษัทฯ เล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษา

เนื่องจากมองว่าค่าตัวของที่ปรึกษาแต่ละท่านนั้นราคาแพง หรือคิดว่าไม่คุ้มค่าเพราะที่ปรึกษาไม่มีความรู้เฉพาะด้านเหมือนกับเจ้าของธุรกิจ จึงทำให้หลายธุรกิจมองข้ามจุดนี้ไปและส่วนใหญ่มุ่งที่จะลงมือทำธุรกิจตามลำพัง สำหรับท่านที่มีความคิดเช่นนี้อยู่ ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองด้านการทำงาน เนื่องจากที่ปรึกษานั้นมีความสำคัญไม่น้อยต่อความอยู่รอดขององค์กร มิเช่นนั้นเหตุใดองค์กรใหญ่ ๆ จะลงทุนจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ

สาเหตุหลักที่ธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากไม่ยอมลงทุนจ้างที่ปรึกษา อาจมีสาเหตุมาจากความรู้ความสามารถของตนเองที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจทำธุรกิจ เพราะผู้ประกอบการจะต้องเลือกทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดเท่านั้นจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ ดิฉันอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้เกิดจากฝีมือและความเชียวชาญของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการอาจไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นเลย

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่เคยมีประสบการณ์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ หลังจากคลุกคลีอยู่กับโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่พักใหญ่ จึงตัดสินใจออกมาเปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นของตนเอง แน่นอนว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตออกมานั้นสวยงาม มีคุณภาพดี และน่าจะอยู่ในความต้องการของลูกค้า แต่ทำไมยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการท่านนี้ยังขาดความเชี่ยวชาญอีกหลายๆ ด้าน เช่น ด้านไฟแนนซ์ การตลาด การลงทุน การอบรมและพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฯลฯ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ปรึกษาที่จ้างมานั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากบางบริษัทฯ มีที่ปรึกษาแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรจริงจัง เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจของผู้ประกอบการเกินไป จึงทำให้ที่ปรึกษาทำงานได้ไม่เต็มที่หรือถูกลดบทบาทลง หรือแม้แต่ที่ปรึกษาบางท่านถูกจ้างมาด้วยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อใจจากเจ้าของธุรกิจ แต่ไม่ได้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างจริงจัง

นอกจากนี้แล้วความล้มเหลวด้านที่ปรึกษาเกิดจากองค์กรเอง เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายจ้างที่ปรึกษามาท่านหนึ่ง แล้วให้รับผิดชอบงานทั้งหมดขององค์กร การที่ที่ปรึกษาขาดความชำนาญเฉพาะด้านย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจไม่ได้เติบเติบและขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การเลือกที่ปรึกษาเพื่อมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดอย่างมั่นใจ ผู้ประกอบการจะต้องเลือกที่ปรึกษาจากผู้ที่มีความความสามารถเฉพาะด้านจริง ๆ ที่สำคัญจะต้องเลือกสาขาของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและจำเป็นต่อธุรกิจ เพราะหากความสามารถของที่ปรึกษาไม่สามารถโฟกัสไปยังจุดที่มีปัญหาได้อย่างตรงจุด จะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างเต็มที่

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังคิดว่าถึงเวลาแล้วที่องค์กรของตนเองจะต้องมีที่ปรึกษาธุรกิจ ถือว่าท่านกำลังเปิดตัวเองสู่โลกการค้าได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ง ๆ และมีความสามารถเฉพาะด้านมีส่วนทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นเท่าตัว หรือขยายฐานลูกค้าส่งผลให้กิจการมีกำไรโดยไม่ต้องใช้เวลานานมากนัก เนื่องจากบางธุรกิจจำเป็นต้องมีผู้นำทางด้านความคิด เพื่อชี้แนะวิธีการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้