ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิก

ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิก เมื่อคิดจะเลิกดื่ม
ขอเพียงมีความตั้งใจแน่วแน่ (คือทางสู่ความสำเร็จ) และ มีเป้าหมายชัดเจน (ทำเพื่อใคร เพราะอะไร)

จากนั้น
ทบทวนเหตุผลต่างๆ ก่อน ลด ละ เลิก (ตลอดไป)
ชั่งน้ำหนักข้อดี ข้อเสียของเหล้า
เปรียบเทียบชีวิต ระหว่างที่ดื่มและไม่ดื่มเหล้า
นึกถึงความปรารถนาดีของคนรอบข้าง
นึกถึงภารกิจและอนาคตของตนเอง
นึกถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว
แล้วสัญญากับตัวเอง สัญญากับคนที่รักว่าจะเลิกดื่ม
สำหรับผู้ที่ดื่มเพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อเข้าสังคม เมื่อตระหนักรู้ถึงโทษภัยอันมากมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วท่านสามารถเลิกดื่มได้ทันทีที่ใจคิดจะเลิก
ส่วนผู้ที่ดื่มจนติดเป็นนิสัย ถ้าไม่ดื่มจะมีอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่างๆ นานา หากคิดจะเลิกดื่มต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะได้ไม่มีอันตรายจากผลข้างเคียงที่ดื่มเหล้ามานาน หรือค่อยๆ ลดการดื่มให้น้อยลง ดังนี้
ดื่มพร้อมอาหารเท่านั้น
ดื่มน้ำเปล่าดับกระหาย และดื่มน้ำเปล่าสลับบ้างในระหว่างที่ดื่มแอลกอฮอล์
เปลี่ยนแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก
เปลี่ยนไปดื่มเบียร์ชนิดที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ
หลีกเลี่ยงไม่ไปผับหลังเลิกงาน
หลีกเลี่ยงหรือจำกัดเวลาที่จะพบปะกับเพื่อนที่ดื่มจัด
ถ้าถูกกดดันให้ดื่ม ให้ปฏิเสธว่าหมอสั่งให้ดื่มน้อยลง
วิธีอื่น
วางแผนการทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนในช่วงเวลาที่เคยดื่ม เมื่อเครียดให้ไปเดินเล่นหรืออกกำลังกาย หรือมองหาและทำสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ///สสส.