ทำไม รถกระบะรับจ้าง ถึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ทำไม รถกระบะรับจ้าง ถึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป ลองสังเกตุน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาหลังจากใช้งานครบระยะ จะมีสีเข้มขึ้น มีความข้นเหนียวมากขึ้น และมีตะกอน คราบเขม่าต่างๆ ปนอยู่ด้วย ซึ่งต่างจากตอนที่ใส่เข้าไปใหม่จะค่อนข้างเหลวและใส

สาเหตุของการเสื่อมสภาพ ได้แก่

– การสะสมสิ่งสกปรกจากการเผาไหม้และสึกหรอในเครื่องยนต์ ที่น้ำมันเครื่องไปชะล้างออกมา
– การทำปฏิกิริยาทางเคมีกับความร้อนจากการจุดระเบิด
– สารเคมีปรุงแต่งคุณภาพที่ผสมอยู่เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะเวลาจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ปราศจากตะกอนหรือเขม่าคราบยางเหนียวต่างๆ และช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์

ที่สำคัญ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้ง เนื่องจากไส้กรองฯ เป็นตัวดักเก็บสิ่งเจือปนต่างๆ ที่อยู่ในน้ำมันเครื่อง ทั้งเขม่า ตะกอน รวมไปถึงเศษโลหะของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หากไส้กรองอุดตันจะปล่อยน้ำมันเครื่องที่มีสิ่งสกปรกเจือปนไหลออกมาโดยไม่ผ่านการกรอง และเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติได้

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบ คืออะไร

การเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์ อัตโนมัติโดยทั่วไป จะเป็นการถ่ายน้ำมันออกมาทางน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ ซึ่งจะสามารถถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกมาได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในอ่างน้ำมันเกียร์ ซึ่งก็คือประมาณไม่เกินครึ่งนึงของน้ำมันเกียร์ทั้งระบบเท่านั้น และอีกครึ่งนึงที่เหลือจะยังคงค้างอยู่ใน Torque Converter ดังนั้น เมื่อมีการเติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไป ก็จะไปผสมกับน้ำมันเก่า ผลก็คือ ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง ทั้งเรื่องของความสมูธในการเปลี่ยนเกียร์ การป้องกันการสึกหรอของระบบเกียร์ รวมถึงอายุการใช้งานเกียร์อาจจะสั้นลง ไม่สามารถใช้ได้ยาวนานเท่าที่ระบุไว้ในคู่มือรถ เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน ทำให้อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ขณะทำงานสูง ซึ่งจะสูงกว่าที่ผู้ผลิตรถยนต์ทดสอบ จึงทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ข้อกำหนด

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบ ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องสำหรับการเปลี่ยนโดยเฉพาะ และใช้น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปผลักดันน้ำมันเกียร์เก่าออกมา ซึ่งจะสามารถดันน้ำมันเก่าที่ค้างอยู่ใน Torque Converter ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อดีคือ
⦁ ทำให้ได้น้ำมันเกียร์ใหม่ที่มีคุณภาพมาหล่อเลี้ยงระบบเกียร์ทั้งระบบ
⦁ คงประสิทธิภาพระบบเกียร์ ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่น
⦁ ยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์
อายุการใช้งานในการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่า การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบถ่ายออก