ญี่ปุ่นจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินในทุกพื้นที่ในวันนี้

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะยกเลิกภาวะฉุกเฉิน หลังจากปรึกษากับคณะที่ปรึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในวันนี้หลังจากที่บังคับใช้มานานกว่าหนึ่งเดือน และยังคงบังคับใช้อยู่ใน 5 จังหวัด คือกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดโดยรอบ รวมถึงฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศ

กรุงโตเกียว และชิบะ จังหวัดเพื่อนบ้าน และไซตามะ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ต่ำกว่า 0.5 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ หลังจากเข้ารับฟังคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาแล้ว คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภาจะบรรยายสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจ และนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะจะแถลงข่าวในเวลาประมาณ 18.00 น.

เมื่อวานนี้ ญี่ปุ่นมีรายงานการติดเชื้อใหม่ 40 คน โดย 14 คน พบที่กรุงโตเกียว และนับเป็นวันแรกนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่กรุงมีผู้ป่วยใหม่มากกว่า 10 คน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่นได้เพิ่มเป็นกว่า 16,000 คน แล้ว และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 800 คน