ชี้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษเปิดเผยผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของโลกในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นในรอบปีมากที่สุดนับตั้งแต่มีเริ่มการตรวจวัดเมื่อปี 1958 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาดว่าจะเพิ่มสูงสุด มากกว่า 417 ส่วนในล้านส่วน หรือ พีพีเอ็ม ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ในขณะที่ในปีนี้ คาดว่าค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ที่ราว ๆ 414 พีพีเอ็ม ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 พีพีเอ็ม จากระดับค่าเฉลี่ยของเมื่อปีที่แล้ว การปล่อยมลพิษจากฝีมือมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ กล่าวว่า ผลกระทบจากรูปแบบของสภาพอากาศที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา จะทำให้ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปีนี้และมลพิษจากไฟป่าในออสเตรเลียมีส่วนประมาณถึง 1 ใน 5 ของการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังกล่าว ขณะนี้ไฟป่าในออสเตรเลียยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องและปีนี้ถือว่ายาวนานและสร้างความเสียหายมาก