จีนเผยเป็นไปได้ที่โคโรนาไวรัสจะกลายพันธุ์ พร้อมเผยมาตรการควบคุม

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่เชื้อโคโรนาไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น จะกลายพันธุ์และแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเผยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น 9 คนแล้ว

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนแถลงวันนี้ว่า โรคปอดอักเสบอู่ฮั่นติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ และมีความเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์และแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้จัดระดับการระบาดไว้ในระดับเดียวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์สระบาดในปี 2545-2546 แล้ว ทำให้ต้องบังคับแยกกักตัวผู้ติดเชื้อและอาจต้องออกมาตรการกักตรวจผู้เดินทาง คณะนักวิจัยจะเพิ่มความพยายามหาต้นตอการระบาดและวิธีการแพร่ระบาด หลังจากมีผู้ติดเชื้อแล้ว 440 คนใน 13 มณฑลและเทศบาล ขณะเดียวกันทางการจะออกมาตรการควบคุมการระบาด เช่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและระบายอากาศตามท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และศูนย์การค้า ในกรณีที่จำเป็นอาจต้องตรวจวัดอุณหภูมิในย่านที่มีผู้คนหนาแน่น

ส่วนที่เมืองอู่ฮั่น จุดกำเนิดการระบาดเชื้อไวรัสที่มีชื่อทางเทคนิคในขณะนี้ว่า โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ทางการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ยกเลิกการจัดงานช่วงเทศกาลตรุษจีน ยกเลิกการจัดคณะท่องเที่ยวออกนอกเมือง ตำรวจสุ่มตรวจสัตว์ปีกและสัตว์ป่ามีชีวิตบนยานพาหนะที่เข้าและออกเมือง