จัดฟันบางนา : โรคเหงือก จัดฟันได้ไหม

จัดฟันบางนา : โรคเหงือก จัดฟันได้ไหม คนไข้จัดฟันวัยผู้ใหญ่ ต้องระวังเรื่องโรคเหงือก โดยระวังเรื่องอาหาร และรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดี
โรคเหงือกบางชนิด สามารถละลายกระดูกรอบฟัน ทำให้เหงือกร่นเป็นรู เกิดความเสียหายอย่างถาวร ผู้ที่เป็นโรคเหงือกขั้นรุนแรง หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือเป็นหนักจนฟันโยกแทบจะหลุดออกมา ก็ไม่ควรคิดถึงเรื่องจัดฟัน แต่ควรหาวิธีเก็บฟันไว้เคี้ยวอาหารจะดีกว่า

โรคเหงือกคืออะไร
โรคที่เกิดกับเหงือก มีสองโรคที่พบบ่อยคือ โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ แม้จะใกล้ชิดกัน แต่สองโรคนี้ไม่เหมือน และเนื่องจากอาการของทั้งสองโรค จะเห็นชัดเจนที่เหงือก จึงมักเรียกกันง่าย ๆ ว่าโรคเหงือก

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แต่พบในวัยผู้ใหญ่มากที่สุด ดังนั้นผู้ใหญ่ที่จัดฟัน จึงต้องระวังโรคเหล่านี้ โดยเฉพาะโรคปริทันต์อักเสบ ที่สามารถทำลายชีวิตการจัดฟันของคุณได้เลย

โรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) จะเกิดที่เหงือกตามชื่อ อาการคือ เหงือกมีสีแดงจัด เป็นมันวาว เจ็บ คัน บวม ขอบเหงือกหนา มีเลือดออกง่ายเวลาแปรงฟัน โรคเหงือกอักเสบ เมื่อรักษาหายแล้ว เหงือกจะกลับคืนสู่สภาพปกติ และไม่มีการทำลายกระดูกรอบๆ ฟัน

สาเหตุของโรคมีหลายอย่าง แต่สาเหตุหลักที่พบประจำคือ การแปรงฟันไม่สะอาดนั่นเอง จนเกิดการสะสมของหินปูนและคราบจุลินทรีย์ สารพิษที่เป็นของเสียจากจุลินทรีย์ จะถูกขับออกมาอยู่ตามขอบเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ

โรคปริทันต์อักเสบ
โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) จะเกิดทั้งที่เหงือกและที่อวัยวะรอบๆ ฟัน หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกโรคนี้ว่า “โรครำมะนาด” นั่นเอง

โรคปริทันต์อักเสบ จะเริ่มการจากเป็นโรคเหงือกอักเสบก่อน แล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ยอมรักษา โรคจะค่อยๆ ลุกลามลงไปทำลายกระดูกที่ยึดรากฟัน ถ้ากระดูกโดนทำลายมาก รากฟันก็แทบไม่มีที่อยู่ ฟันก็โยก จนอาจเก็บไว้ไม่ได้ ต้องถอนทิ้ง

ขั้นตอนนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ กระดูกจะละลายไปเรื่อยๆ จนกว่าความเสียหายจะมีมากพอ เราจึงเริ่มเห็นอาการต่างๆ เช่น เหงือกร่น ฟันโยก เจ็บ หรือมีกลิ่นปากอย่างรุนแรง อ้าปากทีเพื่อนต้องเบนหน้าหนี เป็นต้น

แต่เนื่องจากปริทันต์อักเสบเป็นโรคเรื้อรัง อาการเริ่มต้นอาจไม่รุนแรง คนไข้จึงมักมาหาทันตแพทย์เมื่ออาการหนักแล้ว จนบางครั้งก็ต้องถอนฟันทิ้ง เพราะช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ซึ่งน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่โรคนี้สามารถป้องกันและรักษาได้

โรคปริทันต์อักเสบ หากทิ้งไว้ไม่ยอมรักษา มันสามารถทำลายกระดูกรอบฟัน จนรากฟันโผล่ ฟันโยกจนอาจหลุดออกมาได้

เป็นโรคปริทันต์อักเสบ จัดฟันได้ไหม
ถ้าอาการไม่หนักมาก และยอมรับได้ว่า การจัดฟันอาจมีข้อจำกัด ก็สามารถจัดฟันได้ แต่ต้องรักษาให้หายก่อน อย่างน้อย 4-6 เดือน จนแน่ใจว่าหายแล้ว และจนประเมินได้ว่า คนไข้สามารถดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก ของตัวเองได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม โรคปริทันต์อักเสบ มักรักษาให้หายขาดยาก จำเป็นต้องอาศัยระเบียบวินัยของคนไข้เป็นอย่างมาก ในการรักษาความสะอาดช่องปาก และดูแลเรื่องอาหารการกิน จึงไม่อาจพึ่งการรักษา จากทันตแพทย์เพียงอย่างเดียวได้