ความงามทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและธรรมชาติ

ลาวอาจเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกล็อคแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิ่งที่มันมีขนาดไม่พอมันประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติมากมายที่เข้าแข่งขันได้ดีที่สุดในภูมิภาค ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีประเทศลาวเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาอันวิจิตรสถาปัตยกรรมโคโลเนียลฝรั่งเศสและภูมิทัศน์อันน่าทึ่งและภูเขา

ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์มานานกว่า 40 ปีเมืองหลวงเวียงจันทน์มีความสมดุลของทั้งเก่าและใหม่ที่เห็นในสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมพิพิธภัณฑ์และฉากทานอาหารที่มีวิวัฒนาการ หลวงพระบางซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีตให้บริการการผสมผสานของประวัติศาสตร์อาณานิคมของฝรั่งเศสความงามทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและธรรมชาติ