คนเข้ามาเลเซียต้องจ่ายค่าบังคับกักตัว

รัฐมนตรีมาเลเซียเผยว่า ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบังคับกักตัว และลงชื่อในหนังสือยินยอมจ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้

นายอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ รัฐมนตรีอาวุโสด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีกลาโหมเผยระหว่างแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติว่า พลเมืองมาเลเซียที่จะกลับประเทศจะต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายวันละ 150 ริงกิตมาเลเซีย (ราว 1,097 บาท) ส่วนชาวต่างชาติรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของชาวมาเลเซียจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเต็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากมาเลเซียจะใช้มาตรการบังคับกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนต่อไป เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด นอกจากนี้ผู้เดินทางจะต้องลงชื่อในหนังสือยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สถานทูตหรือสถานกงสุลมาเลเซียในต่างประเทศก่อน จึงจะได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้ามาเลเซีย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สายการบินทุกแห่งทราบระเบียบดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบก่อนเดินทาง

จนถึงขณะนี้มีชาวมาเลเซียกลับประเทศถูกกักตัวทั้งหมด 38,371 คน ในจำนวนนี้ 30,200 คน กลับบ้านแล้ว ส่วนผู้ที่ร่วมในโครงการ Malaysia My Second Home (MM2H) ที่ให้ชาวต่างชาติฐานะดีซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักในมาเลเซียจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอกลับเข้ามา เพราะทางการต้องการทราบว่าเดินทางมาจากที่ใด หากมาจากประเทศเสี่ยงสูง สภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาว่าจะอนุมัติให้เข้าหรือไม่