คณะมนตรีความมั่นคงฯ พิจารณาร่างข้อเรียกร้องของสหรัฐกรณีตุรกี

แหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำลังพิจารณาร่างข้อเสนอของสหรัฐที่เรียกร้องให้ตุรกี ซึ่งกำลังใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อกองกำลังชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรีย หันมาใช้วิถีทางทางการทูต

ก่อนหน้านี้ 5 ชาติยุโรป อันประกอบด้วยฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ เบลเยียม และโปแลนด์ ได้ร่วมกันเสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่งมีสมาชิก 15 ชาติ เรียกร้องให้ซีเรียยุติปฏิบัติการทางทหารในนามคณะมนตรีความมั่นคง แต่ไม่ได้รับฉันทามติ 5 ชาติยุโรปจึงต้องเรียกร้องตุรกีในนาม ของ 5 ชาติยุโรปเอง ขณะที่สหรัฐได้เสนอร่างข้อเสนอโดยแยกต่างหาก

ร่างข้อเสนอดังกล่าวของสหรัฐระบุเพียงว่า ให้ตุรกีใช้วิถีทางทางการทูตแทนการทหาร และเรียกร้องให้ตุรกีให้การคุ้มครองพลเรือน พร้อมย้ำว่า การส่งกลับผู้อพยพต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้อยพ ทั้งนี้โดยคณะมนตรีความมั่นคงจะเปิดให้อภิปรายถึงร่างข้อเสนอดังกล่าวจนถึงเวลา 21.00 น. คืนนี้ตามเวลาในประเทศไทย ก่อนจะลงมติว่าจะรับร่างดังกล่าวเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงหรือจะตีตกไป