กินไก่เสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 3 ชนิด

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดของอังกฤษระบุมีความเชื่อมโยงระหว่างคนที่กินผลิตภัณฑ์จากไก่ที่เพิ่มช่องทางการพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งถึง 3 ชนิด แต่ไม่ได้แสดงถึงกลไกว่าไก่เป็นสาเหตุของมะเร็งคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดได้สำรวจรูปแบบการบริโภคเนื้อสัตว์ของคนอังกฤษ 475,488 คน ที่มีอายุระหว่าง 37-73 ปีและติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ

ภายในระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งพบว่า ผู้ถูกสำรวจมากกว่า 23,000 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง ขณะที่คนที่กินไก่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน แต่ “เพนนี่ อดัมส์” แพทย์ชาวออสเตรเลีย บอกว่า แม้จะมีผลวิจัยออกมาก็อย่าเพิ่งตื่นกลัว เพราะมันแค่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ได้แสดงถึงกลไกว่าไก่เป็นสาเหตุของมะเร็ง และยังต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมอีก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผลวิจัยว่า การกินเนื้อแดงจะทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ มะเร็งทรวงอกและมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ยังไม่มีรายงานอื่นมาสนับสนุน