การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯลดลง

ปัจจุบันมีการปรับเบี้ยปรับสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการประมงจำนวน 30 ล้านบาท “ถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเราเราจะยื่นคำร้องต่อกษัตริย์” พงศธรกล่าว รัฐบาลได้ใช้มาตรการที่สำคัญในการลดการประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (IUU) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะการจัดอันดับประเทศในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯลดลงสู่ระดับ 3

ที่เลวร้ายที่สุด ในปี 2014 EC ได้ขู่ว่าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงไทย ระหว่างปี 2016 ถึง 2017 ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นระดับ 2 – Watch List ในปีนี้อันดับของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นที่ระดับ 2 ที่ปรึกษาของสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงครามนายพงศธรชัยวัฒน์กล่าวว่าการที่หน่วยงานของรัฐในการควบคุมภาคประมงของไทยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในยุโรปส่งผลกระทบต่อชาวประมงท้องถิ่น เขากล่าวว่าครอบครัวประมงบางครอบครัวถูกฟ้องร้องและล้มละลาย