กว่าจะรู้ตัวก็ “อ้วนลงพุง”

รู้หรือไม่ว่าจากความคิดที่ไม่ใส่ใจเรื่องอ้วนนี่แหละ ที่เพิ่มจำนวนคนอ้วนให้มากขึ้น จากสถิติเกี่ยวกับความอ้วนของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดปี 2556 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า มีคนอ้วนถึง 16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของคนไทยทั้งประเทศ หรือพบได้ 1 คนในทุก 4 คน โดยผู้หญิงอ้วนมีจำนวน 11.3 ล้านคน มากกว่าผู้ชาย 2 เท่าตัว ข้อมูลชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะมองข้ามไปได้ เพราะคนไทย 1 ใน 4 เป็นโรค “อ้วนลงพุง”

สิ่งที่ตามมาหลังความอ้วน แน่นอนว่าตัวเราเองได้รับผลแบบเต็มๆ ทั้งรูปร่างที่ไม่สวยงามและความคล่องตัวที่ลดลง เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้น ความอ้วนยังส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม เพราะภาวะโรคที่ทยอยตามมา เช่น คอเลสเตอรอล โรคเส้นเลือดในสมองแตก ความดัน หรือไขมัน ได้ลดสมรรถนะของตัวเราจนอาจเสียโอกาสในการเรียนการทำงาน เกิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กระทบทั้งตัวเอง นายจ้าง บริษัท รวมถึงรัฐบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากความอ้วน ความอ้วนจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของใครคนนึง แต่ยังกระทบไปถึงครอบครัวและสังคม ทีนี่ความอ้วนไม่ได้มีปัญหาแค่ตัวฉันแล้วนะ

คุณกำลัง อ้วนลงพุง หรือไม่ ตรวจได้ด้วยวิธีง่ายๆ แค่วัดเส้นรอบพุง
1.ให้อยู่ในท่ายืน เท้า 2 ข้างห่างกันประมาณ 10 ซม.
2.ใช้สายวัด วัดรอบพุงผ่านสะดือ (หน่วยเป็น ซม.)
3.วัดในช่วงหายใจออก (ท้องแฟบ) ให้สายวัดแนบกับลำตัว ไม่รัดแน่น
เมื่อวัดเส้นรอบพุงกันแล้ว ถ้าเกิน “ส่วนสูงหารสอง” แสดงว่าคุณตกอยู่ในสภาวะ อ้วนลงพุง แล้วนะคะ

ขอบคุณ สสส.