กรุงเทพโพล เผยค่าเฉลี่ยความสุขในยุคคสช. เต็ม 10 ได้ 6.48

ประชาชนมีค่าเฉลี่ยความสุขในการบริหารบ้านเมืองของ รัฐลาลและคสช. ที่ 6.48 เต็ม 10 ชอบสงบไม่วุ่นวาย แต่กังวลของแพง กลัวไม่มีเลือกตั้ง
“กรุงเทพโพลล์”ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความสุข…ความทุกข์คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,212 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ.ทีผ่านมา พบว่า ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง

ประชาชนร้อยละ 62.9 ระบุ ความสุขที่รัฐบาลคสช. คืนให้ประชาชนคือการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง, รองลงมาร้อยละ 41.3 การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐ และร้อยละ 36.8 การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น
ส่วนเรื่องที่กังวลว่ารัฐบาลคสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ ร้อยละ 47.5 ระบุ เรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชน, รองลงมาร้อยละ 37.3 เรื่องการควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม และร้อยละ 37.1 เรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงระยะเวลาในการบริหารงานเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาลคสช. ร้อยละ 48.2 มีความเห็นว่า ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี รองลงมาร้อยละ 35.6 มีความเห็นว่าไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไป และร้อยละ 16.2 ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว และสิ่งที่ ประชาชนอยากให้ คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง คือ ร้อยละ 26.5 ปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 22.7 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของแพงค่าครองชีพสูง และร้อยละ 11.5 คือ ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก news.mthai.com