กกต.ใช้สุรินทร์เป็นโมเดลหมูบ้านไม่ขายเสียง

“กกต.”เดินหน้าขยายผล หมู่บ้านไม่ขายเสียง ใช้สุรินทร์โมเดลเป็นต้นแบบ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายประวิช รัตนเพียร กกต. พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กกต. ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง

ประกอบด้วย บ้านกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์, บ้านประดู่ทอง ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์, บ้านดงยาง ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์, บ้านโนนสวรรค์ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ และ บ้านหนองหลัก ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อนำเอารูปแบบการดำเนินการของหมูบ้านต้นแบบ ไปขยายผลต่อยอดกับหมู่บ้านอื่นๆต่อไป โดยจะอาศัยศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล และหน่วยงานอืานๆที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการ โดยตั้งเป้าจะให้มีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 อำเภอ และขยายผลเป็น 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 ตำบล เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
                    
โดยการดำเนินการดังกล่าวเริ่มต้นจากสำนักงาน กกต. และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน เมื่อ ปี 2557 ในการจัดตั้ง ศส.ปชต. เพื่อเป็นศูนย์กลางในระดับตำบล ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน โดยหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียงนั้น จะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีความรักสามัคคี เข้มแข็ง สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาประชาธิปไตย มีสถิติที่ดีในการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews